Åge Nilsen style=

Åge Nilsen

Nestleder
Geir Jarle Svendsen style=

Geir Jarle Svendsen

Styremedlem/Treffkoordinator/Finnmark
Tor J. M. style=

Tor J. M.

Web-ansvarlig
Per-Sverre style=

Per-Sverre

Web-ansvarlig
Willy style=

Willy

Web-ansvarlig