Julehilsen fra styret i Region Nord

Julehilsen fra styret i Region Nord

Publisert av Kåre Breivik den 20.12.23. Oppdatert 26.04.24.

En julehilsen til alle medlemmer av NB Region Nord!

Kjære alle medlemmer av Norsk Bobilforening Region Nord.
Styret i region Nord ønsker med dette julebrev til dere, og melde fra at vi fortsatt er i drift, og håper at alt er vel med dere. Styret som nå sitter, ble valgt på vårt årsmøte på Sjøvegan midtsommers.

Halvåret som vi har lagt bak oss har vært mer krevende enn vi hadde forutsett, men vi lovte oss sjøl at vi hadde sagt ja til vervet, og ønsket å videreføre vårt arbeid.

Vårt styre ser fremover mot 2024, og det ligger mange oppgaver foran oss som skal søkes løst på best mulig måte, til beste for våre medlemmer.Styremøte i september besluttet å legge alt av aktiviteter på vent, inntil det ble avviklet medlemsmøte, ekstraordinært årsmøte og fårikålfest i Burfjord. Men også uroen som oppsto på foreningens landsmøte i Selbu, ble en del av grunnlaget for den beslutningen.

Protokoll fra det ekstraordinære årsmøte, notat fra medlemsmøte, og en treffrapport som beskriver noe av de hendelser som oppsto undervegs den helgen, vil bli sendt ut i januar 2024. Forsinkelsen har flere årsaker.

 Vårt julebrev skal være i en positiv ånd. Vi kan med glede registrere at flere kommuner, og våre to fylkeskommuner fra 2024 vil ha større fokus på reiselivssatsingen. Her må bobilforeningen være med å påvirke til en bedre tilrettelegging for bobilturismen. Vi fikk et enstemmig vedtak fra det ekstraordinære årsmøte om å satse på handlingsplan, noe styre ser som et viktig styringsdokument for det nye året.

 Vi har også et eget fond som skal bidra økonomisk, der bedrifter som ønsker å legge til rette for bobilparkering/plasser, kan søke styret om tilskudd. Vi har fått inn noen søknader om støtte, som vil bli behandlet på nyåret. Kjenner du noen som planlegger en slik tilrettelegging, bes kontakte styret for nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

 I 2024 vil Norsk Bobilforening markere sitt 40 års jubileum, noe som vil synliggjøres via sin logo, sitt medlemsblad, og en egen jubileumsfeiring på Landstreffet 5 – 7. juli 2024, på Stange i Hedmark. Den feiringen vil bli et felles arrangement i regi av Region Øst, for alle medlemmer fra alle regioner. Mere info kommer i medlemsbladet Bobilen.

Vårt nyttårsønske er flere medlemmer, og flere Grasrotgivere via Norsk Tipping.

Vårt årsmøtetreff vurderes avholdt siste helg i uke 21 eller uke 22, muligens i Lakselv?

En velsignet god jul og et riktig godt nytt år ønskes dere alle fra styret i NB Region Nord!