Fond for å fremme utbygging av bobilplasser

Fond for å fremme utbygging av bobilplasser

Publisert av Arnold Pedersen den 03.10.19. Oppdatert 23.07.21.

På årsmøtet i region nord for 2017 ble det vedtatt å sette av noe av akkumulert overskudd til et eget fond. Hensikten skulle være å kunne bidra til etablering av bobilplasser i regionen. Tanken var at regionen gjennom fondet skulle kunne yte tilskudd til den eller de som etablerer slike plasser. Styret i regionen fikk i oppgave av årsmøtet å utarbeide statutter for fondet som så kunne behandles av neste årsmøte.

Forslag til statutter for fondet ble utarbeidet og behandlet av styret våren 2019 og ble av et enstemmig styre i region nord fremmet som eget forslag til årsmøtet. Årsmøtet vedtok enstemmig de foreslåtte statuttene.

Dette betyr at region nord nå har et fond på kr 150.000,- som lokale aktører i hele regionen kan søke tilskudd i fra for å finansiere utbygging av bobilplasser. Håpet er at, selv om tilskuddet til det enkelte tiltak for tiden er begrenset til kr 10.000,- så vil dette bidra til at nye plasser etableres. Medlemmene i region nord oppfordres til å «spre det glade budskap» hvis de er i kontakt med personer, organisasjoner, næringsdrivende eller private som måtte ha tanker og eller muligheter til å lage bobilplasser. Dette er tiltak som kan bli et godt bidrag til øket aktivitet i lokalsamfunnene i regionen og som forhåpentligvis gir våre medlemmer flere attraktive og tilrettelagte plasser å parkere rullestova.

Statuttene til fondet ble sist endret ved vedtak på årsmøtet 19. juni 2021  

 

Norsk Bobilforening

Region Nord

 

 

STATUTTER