Dokumenter fra styret Reg. Nord

Dokumenter fra styret Reg. Nord

Publisert av Tor J. M. Breines den 17.02.21. Oppdatert 28.06.23.

 

 

 

 

Her har vi publisert en del dokumenter fra styret. Dette gjelder følgende dokumenter og du vinner dem som vedlegg nedenfor:

 

ÅRSMØTE 2023 I SJØVEGAN

  Saksliste

  Årsberetning

  Referat fra årsmøtet


ÅRSMØTE 2022 I TANA

  Alle årsmøtepapirene til Årsmøtet i Tana

  Valgkomiteens innstilling

  Referat fra årsmøtet.


Referater fra styret

2023

  Styremøte 21.03.2023

2022

Regnskap 2019

  Info fra regionen

  Regnskap med budsjett

  Revisjonsberetning