Felles tilsvar til våre medlemmer vedrørende LM 23

Felles tilsvar til våre medlemmer vedrørende LM 23

Publisert av Kåre Breivik den 22.08.23.

Tilsvar til våre medlemmer.

 

Det vises til et uadressert brev datert – Drammen 15.08.23 signert av President Jan Utengen og

Daglig leder Rune Haarberg, ang LM 2023.08.18, som er lagt ut på nettsiden til Norsk Bobilforening,

Landsmøte ble formelt åpnet ved at President Jan Utengen ønsket alle velkommen til årets landsmøte.

Deretter tok han opp spørsmålet om å godkjenne Region Nordland sine delegater, som var årsmøtevalgt i år, og ikke i fjor som ville vært i tråd med vedtektene.

Det ble fra enkelte delegater foreslått å ha skriftlig avstemming i dette spørsmålet. Da ble det anmodet fra flere delegater om å vise storsinn og godkjenne disse delegatene. NB er jo basert på frivillighet, og er ikke et aksjeselskap. Ved opptelling av stemmene viste det seg at 17 stemmer gikk i mot å godkjenne de tre delegatene fra Nordland.

 

Med det stemmetallet ble det anmodet fra Region Nord og Region Midt, å være solidarisk med Region Nordland, ved å forlate landsmøtesalen. Noe som ble tatt til følge av de nevnte regioner

Kun Region Nordland sine tre delegater var ikke godkjente delegater av landsmøtet.

 

 «Lovlig innkalt Landsmøte er vedtaksført når minst 75% av valgte landsmøterepresentanter møter»

 

De tre nevnte regioner har ikke sendt noe respektløs info om at det har vært sådd tvil om de ansattes arbeidsplasser.  Vår utsendte melding i etterkant av vårt treff på Selbu var for å informere både våre medlemmer og andre ansatte om den oppståtte situasjon. De sistnevnte også med tanke på at disse burde få vår versjon av hendelsen.

 

 

 

 

Karl Severin Olsen /sign.           Eirin Myra / sign.                            Kåre Breivik / sign.

Leder, Region Midt                    Leder Region Nordland                   Leder Region Nord