A V L Y S T !! INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020.

A V L Y S T !! INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020.

Publisert av Tor J. M. Breines den 26.02.20. Oppdatert 09.04.20.

Hei.
Beklager å meddele at årsmøtet som skulle være i Lakselv i år er avlyst p.g.a koronapandemien. Styret vil komme tilbake med mer info når og hvor dette kan avvikles. 
De som har betalt inn påmeldingsavgiften vil få det tilbakeført.  
I styrets vedtak står det at sittende styre fungerer frem til nytt er valgt.
Rapporter og regnskap vil bli lagt ut på nettsiden når de er ferdigstilt.

Jeg benytter anledningen å ønske alle en riktig god påske.
Kjør forsiktig og ta vare på hverandre.

Husk vervekampanjen. Verv et nytt medlem å vær med i trekkningen av flott premier, samt flaxlodd for hvert nytt medlem du verver.

Vi sees plutselig på veien.

Arnold Pedersen
Regionleder.


FORELØPIG SAKSLISTE
TIL ÅRSMØTET I NB REGION NORD DEN 20. JUNI 2020, KL. 13:00

 

SAK 1: Åpning,
godkjenning av innkalling
og fremmøtte medlemmer

SAK 2: Godkjenning av saksliste


SAK
 3: Valg av
- møteleder,
- referent,
- 2 til å underskriv protokoll,
- tellekorps


SAK 4: Å
rsberetning


SAK
 5: Revidert regnskap
- R
evisjonsberetning


SAK 6: I
nnkomne forslag


SAK 7: B
udsjettforslag


SAK 8: V
alg


SAK 9: Avslutning

 

SAKER SOM SKAL TIL BEHANDLING MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 23. MAI 2020.